Verenigingslicentie aanschaffen 

Let op! Scope = Volleybal gaat door na 01-01-2024. Ik heb de afgelopen dagen positieve gesprekken gevoerd met VolleybalXL en daarin hebben we elkaar gevonden. VolleybalXL gaat het platform overnemen. Meer informatie volgt later.

Hieronder wordt, aan de hand van de meest gestelde vragen, uitgelegt wat de mogelijkheden zijn voor het aanschaffen van een verenigingslicentie.

Wil je direct een verenigingslicentie aanschaffen, klik dan hier.

1.    Wat zijn de jaarlijkse kosten van een verenigingslicentie?

Wanneer een vereniging meerdere licenties tegelijk aanschaft ontvangt de vereniging een korting. Hieronder een overzicht van de prijzen bij verschillende aantallen;

Aantal licenties Prijs (Incl. BTW)
1 licentie €29,95,-
5 licenties €125,-
10 licenties €250,-
15 licenties €375,-

Meer licenties nodig of maatwerk? Neem dan contact op via info@scope-volleybal.nl of vul het contactformulier op de website in.

2.    Wat gebeurt er als de trainer niet meer bij de vereniging actief is?

Wanneer jullie als vereniging de licenties gaan aanschaffen voor jullie trainers wordt de betreffende vereniging de gebruiker van de licentie. We maken voor elke vereniging een database waarin de licenties per vereniging worden opgenomen. Op die manier is het mogelijk dat, mocht er een trainer bijvoorbeeld halverwege het seizoen of aan het einde besluiten te stoppen, hij/zij vervangen kan worden door een andere trainer. Het enige wat hiervoor noodzakelijk is, is dat jullie deze mutatie doorgeven via info@scope-volleybal.nl. (Zie vraag 5)

De trainer die zal uitstromen heeft vervolgens zelf de mogelijkheid of hij/zij voor eigen rekening gebruik wil blijven maken van een eigen licentie.

3.    Hoe zit het met de looptijd van de licenties?

Standaard is een licentie 1 jaar geldig. Het meest ideale moment om de licenties aan te schaffen zijn daarom de maanden Juli of Augustus, wanneer het nieuwe seizoen weer start. Wanneer de vereniging de aanvraag in een andere maand doet, maar de licenties wel wil laten lopen tot het eind van het seizoen dat is dit mogelijk. De vereniging zal dan een factuur ontvangen na rato + een volledig jaar.

Voorbeeld

De licenties worden aangeschaft op 1 april 2021 en vervolgens worden ze elk jaar verlengd op 1 augustus. Dat houdt in voor het 1e jaar dat de vereniging een factuur zal ontvangen van 16 maanden (4 maanden + 1 jaar). Vanaf 1 aug 2022 zal het tarief gelden van 12 maanden, op basis van het aantal licenties.

4.    Hoe kunnen we de licenties aanvragen?

1. Je kunt de aanvraag doen via de volgende link; Aanvraag verenigingslicentie

2. Vervolgens zullen wij een factuur opstellen en deze sturen naar de contactpersoon van de vereniging.

3. Nadat de betaling is ontvangen, zal de contactpersoon een bericht ontvangen met een overzicht van alle licenties en wachtwoorden om de eerste keer in te kunnen loggen. In deze mail zit ook een instructie voor alle gebruikers hoe ze de 1e keer kunnen inloggen op het volleybalplatform en hoe ze het wachtwoord kunnen aanpassen in een eigen gekozen wachtwoord.

4. Wanneer de trainers de gegevens om de 1e keer in te loggen hebben ontvangen, kunnen alle trainers direct gebruik maken van het platform.

5.    Hoe kunnen we mutaties doorgeven?

Het doorgeven van mutaties van de licenties kan door een mail te sturen naar info@scope-volleybal.nl.

1. Vermeld in de onderwerp regel van de mail dat het gaat om een mutatie en de naam van de vereniging.

2. Geef in de mail aan; de gegevens in van de ’oude’ trainers die vervangen moeten worden en van de ’nieuwe' trainers die gekoppeld moeten worden aan de licentie.

3. De mutaties zullen zo snel mogelijk worden verwerkt en de contactpersoon ontvangt een bericht wanneer de mutaties doorgevoerd zijn.

6.    Is het ook mogelijk om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren bij onze vereniging?

Wanneer jullie als vereniging aan de slag willen met het volleybalplatform is het mogelijk om een themabijeenkomst ‘Kennismaken met het volleybalplatform’ voor alle trainers bij jullie vereniging te organiseren.

Tijdens een dagdeel van max. 3 uur zal Roy Wassen bij de vereniging langs komen en de trainers informeren over het gebruik van het platform en hoe de vereniging een start kan maken met de vertaling naar de eigen verenigingssituatie.

De kosten van deze themabijeenkomst zijn €300,- incl. Reiskosten.

Wil je meer informatie over de themabijeenkomst of deze aanvragen, dan kun je contact opnemen via het contactformulier. Vermeld in de onderwerp regel van de mail dat het om een Themabijeenkomst gaat en de naam van de Vereniging.

 

Hopelijk hebben we met bovenstaande vragen en antwoorden een duidelijk beeld kunnen schetsen van de mogelijkheden bij het afnemen van een verenigingslicentie. Mochten er na het lezen toch nog vragen zijn kun je altijd contact opnemen via 06-51910484 of info@scope-volleybal.nl.