Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jouzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van jou nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen, dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar jou dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

De volledige privacy verklaring is hier te lezen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Scope=Volleybal of RW Volley aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Scope=Volleybal of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Scope=Volleybal. Vermenigvuldiging van (delen van) de inhoud in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan. Mocht u van mening zijn dat het auteurs- of eigendomsrecht van bepaalde inhoud bij u ligt, wordt u verzocht contact op te nemen met Scope=Volleybal.